pendik gökkuşağı

OTİZM

Otizm iletişim ve sosyal etkileşimde sınırlılık, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir spektrum bozukluğudur. Çocukluğun ilk 3 yılı içinde iletişimde ve sosyal etkileşimde  bozulma ,sınırlı ilgi, takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlarla ortaya çıkan,ileri derecede ve karmaşık gelişimsel bozukluktur.Bilim adamları nedenini henüz tam olarak tespit edemese de genetik bir rahatsızlık olduğu görüşü kuvvetlidir.

 

Otizmin belirtileri genel olarak;

Göz teması çok sınırlı veya hiç görülmez.

İletişime geçmez, tek başına kendisiyle olmayı genel olarak tercih ederler.

Oyuncakları ile anlamlı, amaca uygun oynamaz, her oyuncakla değil genellikle bir veya birkaç oyuncakla oynarlar.

Akranlarının ilgisini çeken oyunlar,nesneler onun ilgisini çekmez.

İsmine tepkisiz kalabilir.

Yaşıtları konuştuğu halde konuşmaz ya da ihtiyaçlarını anlatacak kadar konuşurlar.

Aynı şeyleri tekrar etmekten hoşlanırlar.

Sallanma, ellerini çırpma, hep aynı sesleri çıkarma gibi sürekliliği olan davranışları olabilir.

Taklide dayalı oyunları sevmezler.

 

Otizmde Tanı;

Konunun uzmanları tarafından konur. Erken yaşta tanının konması eğitimi açısından oldukça önemlidir. Otizm tanılamasını çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanı (çocuk ve ergen psikiyatr) ve çocuk nörologları koymaktadır. Bu aşamadan sonra devreye eğitsel tanılama kısmı girmektedir.

 

 

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama;

Bu süreçte çocuğun tüm gelişim alanları ve akademik becerilerdeki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenir, hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin öneride bulunulur. Çocuğa otizm tanısı konmuşsa, eğitsel değerlendirmesinin yapılması, eğitim ortamına yerleştirilmesi ve devletin sağlayacağı özel eğitim desteğinden yararlanması için il yahut ilçedeki RAM'a başvurulması gerekir.

Çocuğun eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM'da oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından çeşitli testler ve bireyin özelliklerine uygun diğer ölçme araçlarıyla yapılır.. Tanılamada çocuğun tıbbi değerlendirme raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alanlardaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen çocuklar için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitim Planı hazırlanır. Bu belgeler, özel eğitim kurumlarından eğitim ve destek hizmeti alan öğrenciler için      her yıl yenilenir.

 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunda Kimler Yer Alır?

 • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu, RAM müdürü ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;
 • RAM'daki özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı
 • Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen
 • Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen
 • Gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen
 • Bireyin velisi
 • Bir çocuk gelişimi ve eğitimcisi

 

Eğitim Ortamına Yerleştirme;

 Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitsel Plan doğrultusunda özel eğitim gerektiren çocukları en uygun resmi okul veya kuruma yerleştirir. Çocuk, yaşına ve özelliklerine göre eğitim ortamlarına yerleştirilir.

 

DOĞRU VE ETKİLİ EĞİTİM

 • Eğitim olabildiğince erken başlamalıdır.Günümüzde 18 aydan itibaren otizm tanısı koyulabilmektedir. O nedenle eğitime, çocuğa otizm tanısı koyulur koyulmaz başlamak gerekir. Özellikle 3-5 yaş arası otizmli çocuklar için eğitimin önemi çok büyüktür.
 • Eğitim çocuğun bireysel özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olmalıdır.
 • Eğitim yoğun olmalıdır.Otizmli çocukların haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almaları sağlanmalıdır.
 • Eğitim kesintisiz olmalıdır.Kesintisizlik, mümkünse haftada yedi gün yılda 12 ay anlamına gelmektedir.
 • Otizmli çocuklarda öncelikle birebir eğitim sonrasında, küçük grup ve büyük grup eğitim şeklinde ilerlemelidir.
 • Eğitimde özel bir müfredatkullanılmalıdır.
 • Eğitimin içeriği otizmde görülen yetersizlikleri iyileştirmeye yönelikolmalıdır.
 • Eğitimde mutlaka bilimsel dayanaklı tekniklereyer verilmedir.
© 2021 ÖZEL PENDİK GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | TASARIM-UYGULAMA: EKiMAJANS