pendik gökkuşağı

Özel Öğrenme Güçlüğü

     TANIM

 • Özel öğrenme güçlüğü, normal ve yeterli eğitime, normal bir zeka düzeyine, uygun sosyokültürel çevreye rağmen ortaya çıkan bir öğrenme güçlüğüdür.
 • Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler.
 • Buna önemli kanıt öğrenme güçlüğü olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır.
 • İzafiyet teorisini ortaya çıkaran büyük bilgin Albert Einstein.
 • Öğrenme güçlükleri ilk bakışta hemen fark edilemeyen, üstü kapalı bozukluklardandır.
 • Çocuk okula başlamadan önce fark edilmesi güç olabilir.
 • Çocukluk döneminde, günlük yaşam aktivitelerinde çocuk, bozuk beceri alanını kullanma durumunda kaldıkça semptomlar kendini gösterebilir.

 

    Özel Öğrenme Bozukluğu Bulunan Çocuk…

 • Sağını solunu ayırt etmede ya da saati söylemede yaşıtlarına göre gecikmiştir veya zorlanmaktadır.
 • Parayı tanımada güçlük çekmektedir.
 • Telefon numaralarında sayıları yer yer ters çevirmektedir.(53 yerine 35 gibi)
 • Sağ-sol, alt-üst, önce-sonra gibi kavramları karıştırabilirler.
 • Çoğunda el dominansı karışıktır.
 • Benzer biçimdeki harfleri (b/d ya da b/p gibi) ayırt etmekte zorlanır, bunları birbiri yerine kullanabilirler.
 • Birbirine benzer sesleri (b/m veya v/f ya da z/s gibi) ayıramayabilirler.
 • Yazarken harf atlayabilirler.
 • Okurken satır atlayabilirler.
 • Yazarken kelimeler arasında boşluk bırakmayabilirler.
 • ‘’Ayna görüntüsü’’ dene şekilde, harfleri 180 derece döndürerek sağdan sola doğru yazabilirler.
 • Noktalama işaretlerini kullanmakta zorlanabilirler.
 • Araştırmalar, disleksi sıklığını toplumda %5-10 arası olduğunu göstermektedir.
 • Disleksi, erkek çocuklarında daha sıklıkla görülmektedir.

 

Okul Dönemi

 • Aritmetikte sayı kavramını anlamakta ve bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır, karıştırırlar.
 • Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenmekte geri kalırlar.
 • Dört işlemi yaparken yavaştırlar.
 • Yaşına uygun seviyedeki matematik problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanırlar.
 • Kendi başlarına çalışma alışkanlığı gelişmemiştir.
 • Öğrenme stratejileri eksiktir, nasıl çalışacaklarını, nasıl daha fazla bilgi edineceklerini ve öğrendiklerini nasıl hatırlayacaklarını bilemezler.
 • Üzerine aldığı görevleri düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl başlayacaklarını bilemezler.
 • Plan yapmak ve zamanı ayarlamakta güçlük çekerler.
 • Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlarlar.
 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanırlar. Konuşurken düzgün cümleler kuramaz , heyecanlanır, takılır, şaşırırlar.
 • Sık sık düşer, yaralanır, istemeden bir şeyler kırarlar.
 • İnce motor becerilere dayalı işlerde zorluk çekerler.
 • Çatal-kaşık kullanmakta, ayakkabı-kravat bağlamakta zorlanırlar.
 • ÖÖG çocuklarda yukarıda söz edilen belirtilerin hepsinin bulunması gerekemez.
 • Her çocuğun kendine özgü profili vardır.
 • Eşlik eden bozuklukların başında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu vardır.
 • Dislektik çocuk ve gençlerde yüksek oranda depresyon, anksiyete ve somatik yakınmalar olduğu bilinmektedir.
© 2021 ÖZEL PENDİK GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | TASARIM-UYGULAMA: EKiMAJANS