pendik gökkuşağı

Özel Öğrenme Güçlüğü

       Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır. Sosyal etkileşimde başarılı, bilmiş tavırları olan çocuk zeki imajı çizmesine rağmen okul, akademik başarı ve öğretim sürecinde aynı becerileri gösteremeyebilir.

         Beyin görüntüleme tekniklerinin göstergelerine bakılırsa, dislektik olan kişiler, bilgiyi farklı bir biçimde işliyorlar ve bu da sıralama yapma, okuma ve bilgiyi organize etme konularında çeşitli sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Anlama, algılama, idrak etme ve öğrenme de zorluk yaşarlar. Bu çocukların öğrenme şekilleri farklıdır. Bazı durumlarda insanlarının genelinin yapmakta zorlandığı şeyleri yapabilirler, ilginç, sıra dışı yetenekleri olabilir. Bazı durumlarda ise kolayca yapılabilen ve öğrenilebilen şeyleri öğrenmekte zorluk çekerler.   Öğrenme güçlüğü, okuma güçlüğü (disleksi), matematik güçlüğü (diskalkuli) ve yazmada güçlük (disgrafi) olmak üzere üç kategoriden  oluşmaktadır.

Okul Dönemi ve Okul Öncesi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi doğuştan gelen bir öğrenme bozukluğu olmasına rağmen okuma yazma döneminde ortaya çıkmaktadır. Çünkü  dislektik çocuklar yaşıtlarından daha geç okur ve yazarlar. Dislekside pek çok farklı belirtileri olabilir. Bunlardan bazıları:

 • b-d, p-q harflerini 6-9 sayıları gibi ters algılama
 • 3’ü E, 12’yi 21 olarak algılama
 • Okurken kelime atlama
 • Hecelerin seslerinin karıştırma
 • Sessiz harflerin yerini değiştirme
 • Yazım hataları
 • Düzensiz yazı yazma
 • Ödevleri  çok yavaş yapma
 • İleri sınıflarda parmak hesabı yapma
 • Çarpım tablosunu ve saati öğrenememe

Okuma  yazma alanında yaşanılan bir zorluk olsa da okul öncesi dönem ile ilgili bazı ipuçları sorunun erken fark edilmesini sağlayabilir. Disleksi tanısı alan bireyler ile yapılan araştırmalarda bu çocukların okul öncesi dönemde aşağıdaki sorunlardan şunlardır:

 • Geç konuşmak
 • Yeterli sözcük hazinesini oluşturamamak
 • Duyduklarını anlamakta güçlük
 • Kavramları öğrenememe
 • Sırayla saymada güçlük
 • Günleri ve ayları sırasıyla öğrenememe
 • Sağını solunu karıştırma
 • Kendi başına giyinip soyunamamak
 • Düğme ilikleyememek
 • Ayakkabı bağlayamamak 
 • Kaşığı ve kalemi uygun tutamamak
 • El tercihinde gecikme 

  Öğrenme Güçlüğünün Genel Özellikleri

 • Kısa süreli bellekle ilgili problem yaşarlar.
 • Bilgiyi uzun süreli belleğe kodlamakta zorluk yaşarlar.
 • Bilgiyi transfer etmekte zorluk yaşarlar fakat ezberleyebilirler.
 • Paragraf sorularında problem yaşarlar.
 • Akıldan pratik hesaplar yapmakta zorlanırlar.
 • Öğrenme güçlüğü olan çocuklar gelişimlerine göre beklenen seviyede yoğunlaşabilirler, odaklanabilirler ve konsantre olabilirler.
 • Zihinlerinde bir anda birden çok işlem yapmakta zorlanırlar.
 • Bir anda birden fazla yönergeye cevap vermekte zorlanabilirler.
 • Karmaşık iş ve işlemleri yapmakta zorlanırlar.
 • Bölünmüş dikkatleri zayıftır.
 • Konuyu anlamadıkları bakışlarından belli ederler, çünkü bakışları donuktur.

   Ebeveynler Ne Yapmalı?

 • Çocuğunuza karşı anlayışlı ve sabırlı olun.
 • Elden geldiği kadar az kural konmalı ve konan kurallar da mutlaka uygulayın.
 • Ödül, rüşvet ve ceza işkenceye dönüştürmeden dengeli kullanılmalı.
 • Çocuklarda bir şey öğrenmenin yolu sabırla ve pozitif yaklaşımla gerçekleşir.
 • Bu çocuklarda teknolojik araçlar süreli ve doğru kullanın.
 • Spor ve fiziksel aktivitelere yönlendirin.
 • Başkaları ile kıyas yapılmayın.
 • El becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak aktiviteler yaratın.
 • Ev ödevini yaparken daha fazla zamana ihtiyacı olacağını unutmayın.
 • Çocuğunuz için okul seçerken sınıftaki öğrenci sayısının az olmasına dikkat edin.
 • Öğretmenine durumu anlatıp iletişime açık olun.

Tedavi Nasıl Yapılmalı?

Bu bozukluk çoğunlukla dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon, kaygı bozuklukları veya diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte seyredebilir. Bu durumda diğer psikiyatrik bozukluklara yönelik ilaç tedavileri uygulanmalıdır. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sorun olan alanlara yönelik birebir özel eğitim alması gereklidir. Eğer dikkat eksikliği varsa ilaç tedavisi yapılan özel eğitimden daha iyi yararlanmasını sağlayacaktır. Bu çocuklar zeki olmalarına rağmen düşük akademik becerileri olması nedeniyle sıklıkla depresyon, kaygı bozukluğu yaşadıkları için mutlaka bir çocuk psikiyatristi tarafından izlenmeli, aile ve okul bilgilendirilmeli, eğitsel desteği sağlanmalıdır. Disleksi tedavisi bütüncül yaklaşım gerektirmektedir. Aile, doktor, dil ve konuşma bozuklukları terapisti, öğretmen ve okulun sıkı işbirliğini gerektiren bir süreçtir. Bu işbirliği içinde doğru iletişim süreci ve eğitim sayesinde özel öğrenme güçlüğünün belirtileri en aza indirilebilir.

© 2021 ÖZEL PENDİK GÖKKUŞAĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | TASARIM-UYGULAMA: EKiMAJANS